Zorgvuldig stappenplan

Een zorgvuldig inventarisatietraject gaat vooraf aan de ingebruikname van de Validatiemonitor. Tijdens deze fase wordt de kracht van de validatiemonitor gedemonstreerd. Op basis van deze demo is de organisatie instaat om de impact en toegevoegde waarde te bepalen. Aansluitend volgt de ingebruikneming van de Validatiemonitor welke in drie stappen plaatsvind: 1) informeren, 2) configureren en 3) lanceren.

1. Informeren

Een soepel onboardingsproces begint met het informeren van de gebruikers van de Validatiemonitor. We onderscheiden hierin twee rollen, de applicatiebeheerder en de eindgebruiker.

De applicatiebeheerder is het aanspreekpunt binnen de organisatie en geldt als contactpersoon voor Accordis bij eventuele gebruikersvragen. Middels verschillende trainingen wordt de applicatiebeheerder geïnformeerd over de functionaliteiten van de Validatiemonitor en krijgt toegang tot een test-omgeving. Deze kennis stelt de applicatiebeheerder instaat om de Validatiemonitor te configureren naar de wensen die gelden binnen de organisatie. Samen met de implementatieconsultant van Accordis is de applicatiebeheerder verantwoordelijk voor de ingebruikname van de Validatiemonitor.

De eindgebruiker is de uiteindelijke gebruiker die inzage krijgt in de openstaande issues. Iedere afdeling of eindgebruiker ziet de issues die zijn toegewezen en wordt aangezet om deze op te lossen in NedapONS. Om de eindgebruiker te informeren is een knoppen-training ontwikkeld die digitaal verspreid kan worden binnen de organisatie.

2. Configureren

Na de gebruikerstrainingen kan overgegaan worden naar het inrichten van de Validatiemonitor die aansluit bij de wensen en het proces van de organisatie. Hiervoor wordt een testomgeving beschikbaar gesteld. Het aanmaken van groepen, het selecteren van controle regels en het automatisch toewijzen van de openstaande issues staan centraal en worden door de applicatiebeheerder uitgevoerd met advies en hulp van de implementatieconsultant van Accordis.

3. Lanceren

Na het inregelen van de Validatiemonitor kan met een pilotgroep gestart worden om enerzijds de eindgebruikers bekend te maken met de Validatiemonitor en anderzijds eventuele fine-tuning mogelijk te maken. Na welbevinden worden alle configuraties overgezet van de test-omgeving naar de productieomgeving waarna de Validatiemonitor door de organisatie gebruikt kan worden.

Vraag een demo aan

De impact ervaren van de Validatiemonitor voor uw eigen organisatie? Door middel van een vrijblijvende demo geven we u inzage in het aantal issues binnen uw organisatie, weergegeven per controleregel. Ook maakt u kennis met de functionaliteiten van de Validatiemonitor. Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.