In deze nieuwsbrief praten we u bij over een belangrijke verandering voor Nedap ONS gebruikers, namelijk: de gevolgen van de aanpassing van de ZVW.


De gevolgen van de aanpassing van de ZVW

Voor de ZVW stappen veel organisaties nu over op de methodiek van integrale kostprijs, al dan niet in combinatie met een doelgroepenregistratie. Indien u (deels) gaat overstappen naar deze methodiek kan Accordis de conversie voor u verzorgen. Dit bespaart u een hoop handmatige aanpassingen.

De conversie van de huidige legitimaties

U geeft per zorgverzekeraar (de 6 concerns) aan welke systematiek u heeft gecontracteerd. Maakt u gebruik van de doelgroepenregistratie, dan kunnen wij die ook voor u converteren. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

 • Volledig automatisch
  Dit is mogelijk als u de doelgroep al vast heeft liggen in een profiel vragenlijst in het systeem
 • Via een Excel lijst per team
  Accordis levert een eenvoudige Excel lijst aan waarop de wijkverpleegkundige per cliënt de betreffende doelgroep invult.

De conversie geeft bij de bestaande legitimatie een einddatum van 31-12-2016 aan en creëert een nieuwe legitimatie per 1-1-2017. De tijden van oude producten worden gesommeerd en de totale tijd wordt toegevoegd aan het juiste nieuwe product, afhankelijk van de keuzes rond doelgroepen.
Eind december voeren wij de conversie als test uit in de test- of acceptatieomgeving. De daadwerkelijke conversie wordt in de eerste week van januari uitgevoerd indien u voor alle verzekeraars overstapt naar integrale kostprijs. Werkt u deels op de oude systematiek en deels op integrale kostprijs, dan wordt de conversie in februari uitgevoerd, nadat de periode van overstappen van verzekeraar is afgelopen. Dit om te voorkomen dat we een conversie weer moeten terugdraaien.
Voorwaarde voor de conversie is dat Accordis toegang heeft of krijgt tot OnsDb. In veel organisaties is dit al het geval. Dit geeft voordelen bij het beantwoorden van vragen rondom OnsDb en hierdoor is het mogelijk via Qliksense heldere management informatie te verkrijgen.

De gevolgen voor uursoorten vanaf 1 januari 2017

Indien u overstapt naar de integrale kostprijsmethodiek zijn uw huidige uursoorten waarin onderscheid wordt gemaakt tussen VP en PV niet meer logisch. Wij adviseren u een uursoort te definiëren per uitvoeringsniveau (deskundigheid) die relevant is. De wijkverpleegkundige kiest in het zorgarrangement de uursoort die de minimale deskundigheid aangeeft die benodigd is voor de betreffende activiteit. Op deze manier kan de planner de medewerker met de juiste deskundigheid selecteren. Daarnaast kunt u met deze uursoorten de juiste analyses maken over de bestede kosten (inzet van medewerkers) ten opzichte van de opbrengsten.

Kosten

Deze conversie kost:

 • Voor organisaties tot 500 cliënten: € 500
 • Voor organisaties tot 1.000 cliënten: € 750
 • Voor organisaties met meer dan 1.000 cliënten: € 1.500.


Dit bedrag is inclusief de aanpassing van uursoorten, indien u die direct wilt aanpassen. De zorgarrangementen worden niet aangepast, zoals eerder is aangegeven.
Is Accordis nog niet in het bezit van OnsDb, dan zijn er bijkomende kosten voor de aanvraag van OnsDb. Prijzen hiervoor zijn:

 • Voor organisaties tot 500 cliënten: € 100
 • Voor organisaties tot 1.000 cliënten: € 150
 • Voor organisaties met meer dan 1.000 cliënten: € 200.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met Jan Tolk.